Červen 2017

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře

Pondělí v 10:46 | Markéta |  Knihy - takhle to cítím já...
Ernst H. Gombrich

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře

Chceš jít objevovat svět? Chceš nahlédnout do minulosti a už dávno nepatříš mezi děti školou povinné? Tak to vůbec nevadí. Protože knihu napsanou Erstem Gombrichem, světově uznávaným historikem, si užije každý. Kniha vám milou formou osvěží historii a také vás obohatí o události, se kterými se setkáte poprvé. A děti, ty z ní budou přímo nadšeny.
Vydáte se po Nilu, dostanete se do roku 3 100 před naším letopočtem a ještě mnohem dál. V čase se vrátíte až do doby, kdy pralidé malovali na skalní stěny kresby zvířat a pokoušeli se i čarovat. Byli úzce svázáni a napojeni na přírodu, což nám přetechnizovaným jedincům schází.
Dozvíte se například i o panu Schliemannovi, obchodníkovi, který se rozhodl zjistit, jak to přesně bylo s básníkem Homérem. Schliemann neustále četl tento starý příběh a chtěl dokázat, že všechny ty překrásné končiny, které Homér popisuje, existovaly. Skutečně se mu to podařilo. Nalezl i Tróju a vykopal ji.
V Řecku se podíváme na záhadné místo, kde je trhlina v zemi a odkud vycházejí sopečné páry. Je to místo, které patří slunečnímu bohu Apollónovi, a právě se nacházíme v Delfách. Kdo takovou páru vdechne, je jako omámený, zmatený, mluví nesouvisle a jeho řeč se podobá mluvě opilce. Kněžky zde předvídají budoucnost. Znaly kněžky záhadná tajemství přírody? Uměly skutečně nahlédnout do budoucnosti i minulosti, nebo to byl pouhý klam? Kdo ví?
Plujeme dál až za obzor společně s panem Ernstem Gombrichem. Hezky postupně z jednoho století do druhého, z jedné země do jiné, až se dostáváme do nové doby nazývané "osvícenství", kdy se rozum vydává do boje s pověrami a temnotou. Zdali tímto přístupem člověk neztrácí trochu ze své přirozenosti? Těžko soudit.
A už je tu rok 1740 a v Rakousku vládne neobyčejná žena, císařovna Marie Terezie. Když nastupuje na trůn, je jí pouhých dvacet tři let. Mimořádně zbožná žena a opravdová matka rodiny. Měla šestnáct dětí. Odstranila mučení, ulehčila život sedlákům a hlavně se dobře starala o školství. Po Marii Terezii vládl její syn Josef II. Byl horlivým bojovníkem za osvícenství. Snášenlivost, rozum a lidskost byly opravdu to jediné, oč mu šlo.
Dále se vydáváme bouřlivými dějinami Francie a sledujeme boje Napoleona na různých bitevních polích. Napoleona, jehož přílišná houževnatost, touha po moci a slávě přivedla na pustý osamělý ostrůvek v Atlantickém oceánu, na Svatou Helenu. Takový byl konec muže s největší silou a nejpronikavějším duchem.

Chcete-li se dozvědět mnohem víc, uceleněji, přesněji a především zajímavěji, poznat, co všechno provázelo planetu Zemi od počátku věků až do dnešní doby, pak je tato kniha správná volba.

Rychle, rychle běží čas

2. června 2017 v 11:52 | Markéta
Denně riskují lidé pro minuty, vteřiny, sekundy své životy. Na silnicích je snad tisíce příkladů a docela nesmyslných. Lidé nejsou trpěliví. Ohrožují nejen sebe, ale i všechny okolo.
Tak nějak ale mám pocit, že jsme netrpěliví všichni. Spěcháme a mnohdy ani nevíme kam. Ten neklid je v nás všech hluboko zakořeněn. Ano, silnice je jeden příklad. Auta na sebe troubí, jen proto, že řidič nedokáže okamžitě zareagovat.
Stačí si ale jen zajít k lékaři do čekárny. Existují nenapravitelní "předbíhači". Nevadí jim, že ostatní hodinu či dvě čekají, a prostě suverénně jdou dopředu. Asi jsou přesvědčeni, že ten jejich čas je důležitější, než těch ostatních.
Kam, že se to všichni ženeme? To opravdu nevím. Nejhorší na celé věci je, že ačkoli to kritizuji, nejsem výjimka. Jak krásné by bylo užívat si přítomného okamžiku? Oné vzácné chvíle, která se třeba nikdy nevrátí. Zapomenout se ptát a dělat si starosti, co přinese zítřek. Zapomenout na včerejšek a na všechny bolesti a strasti a naplno žít. Žít, jak nejlépe umíme, tak abychom se nemuseli za nic stydět, a když už nějakou tu chybu uděláme, tak abychom ji dokázali přijmout, protože jsme jen lidé, kteří chybují a sami sobě se dokázali zasmát.
Zpomalme, včetně mě, protože když všichni z nás trošku zvolní tempo, bude se nám lépe žít. Všude je tlak a stres a to žádné práci a radosti ze života ani trochu nepřidá.
Jen v jediném oboru se zpomalit nedá. A tím je medicína. Ano, tam čas rozhoduje. Sekunda může trvat věčnost. Rozhoduje se o životě a smrti. Je to čas, který má hodnotu života.

Proto, až budete sedět v autě a kolem pojede houkající sanitka, prosím, uhněte na stranu a darujte jí trochu času, ona ho právě v tuto chvíli pro někoho hodně moc potřebuje.